Tag Archives: Chơi gì ở Mã Mây

Nhà Cổ 87 Mã Mây Hà Nội

Nha Co Ma MayNhà Cổ 87 Mã Mây là một trong số ít những ngôi nhà được Thành Phố Hà Nội bảo tồn và gìn giữ làm điểm thăm quan, triển lãm, cung cấp thông tin về lịch sử Hà Nội. Tới đây bạn sẽ được hiểu hơn về nếp sống, sinh hoạt của người Hà Nội xưa. Đây cũng là nơi giới thiệu kiến trúc cổ Hà Nội và gợi ý nhân dân phố cổ cách bảo tồn, tôn tạo nhà cổ. Bài viết này không chỉ cung cấp thông tin về ngôi Nhà Cổ Mã Mây, mà còn chỉ dẫn du lịch cho bạn có thể tự đến tìm hiểu thăm quan.

Đi đến Nhà Cổ 87 Mã Mây như thế nào?

Continue reading