Anh Ha Noi Thoi bao cap

Ảnh Hà Nội Thời Bao Cấp

Những năm thời bao cấp là giai đoạn khó khăn của đất nước ta, diễn ra từ năm 1976 – 1986. Đây là giai đoạn mà nền kinh tế nước ta được trực tiếp quản lý bởi nhà nước. Những năm tháng khó khăn của nước nhà đã được ghi dấu qua nhiều bức ảnh. …

Ảnh Hà Nội Thời Bao Cấp Read More »