Ngoại Thành Hà Nội

Du lich Co Loa

Du lịch Cổ Loa – Lễ Hội Cổ Loa

Quần thể di tích Thành Cổ Loa và Đền Sóc là hai khu vực di tích gắn liền với những truyền thuyết nổi tiếng về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngoài ra đây là hai cụm di tích đều nằm về phía Bắc Hà Nội, trên cùng một tuyến …

Du lịch Cổ Loa – Lễ Hội Cổ Loa Read More »