Phone

0983313066

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Alcazar ShowDu lịch Thái Lan

Alcazar Show – Show diễn cực kì hoành tráng của người chuyển giới

Alcazar Show – Show diễn cực kì hoành tráng của người chuyển giới Alcazar Show Nhà hát Alcazar được khai trương vào tháng 11 năm 1981 với 1200 chỗ ngồi, …